Pretensioonide esitamise kord

  1. Tarbija tagastusõigus on sätestatud õigusaktidega ning ei ole Coffeecup.ee veebipoest tellimise eripära.
  2. Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Vastavalt VÕS § 53 lg 4 ei ole Tarbijal taganemise õigust kaubale, mida ei saa selle olemuse tõttu tagastada.
  3. Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
  4. Kauba tagastamiseks tuleb Tarbijal esitada Kauba ostust taganemise avaldus vabas vormis e-posti aadressile coffeecup@coffeecup.ee hiljemalt 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
  5. Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
  6. Tarbija ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui Coffeecup.ee on nõustunud kaubale ise järele tulema.
  7. Coffeecup.ee tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Coffeecup.ee Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.